Parkety, vlysy a mozaiky

Masivní dřevěná podlaha složená z vlýsků skládaná do různých vzorů obvykle vyráběné z dubu, buku, jasanu a akátu. V současné době se dováží a vyrábí z exotických dřevin. S přípravou podkladu i se samotnou pokládkou máme dlouholeté zkušenosti. 

Parkety

Název parkety se používá pro dřevěné podlahy s nášlapnou vrstvou, uspořádanou do různých vzorů a spojovaných perem drážkou, nebo pokládané na tupý sraz. Přestože se používáním rozšířil termín parkety na téměř všechny druhy dřevěných podlah, můžeme do této kategorie zařadit především: 

 • mozaikové a kazetové parkety,
 • parketové vlysy,
 • lamparkety.

Mozaikové a kazetové parkety

Jsou zhotovovány z lamel nebo vlysů malých rozměrů, které jsou poskládány do různých vzorů. Tabule s takto uspořádanými vzory jsou buď z rubové strany nalepeny na síťovinu, a nebo jsou po lícové straně fixovány krepovou páskou, které se po nalepení obrousí. Jsou vyráběny v masivním, nebo vícevrstvém provedení a vyznačují se menší tloušťkou, zpravidla 8 mm.

Parketové vlysy (vlýsky)

Celým názvem se jedná o parketové vlysy s perem a drážkou. Tyto parketové vlysy se skládají do různých (stromečkový, rybinový, atd.). Rozlišují se dva druhy parketových vlysů:

 • parketové vlysy které mají na jedné straně drážku a na druhé pero,
 • parketové vlysy které mají na obou stranách drážku a používá se cizí pero.

Lamparkety

Ze všech čtyř stran opracované přířezy - parketové dílce, malých rozměrů (podobně jako vlysy) s rovnými boky bez pera a drážky. 

Výhody:

 • dlouhá životnost, nášlapná vrstva je 10-12mm silná, což umožňuje 5-6x přebrousit poškozený povrch, dodnes se užívají podlahy staré přes sto let,
 • srovnatelná cena s dřevěnými plovoucími podlahami.

Nevýhody:

 • objemová závislost podlahy na změnách relativní vlhkosti v prostoru, pokud dojde v topném období k výraznému dlouhodobému poklesu relativní vlhkosti objeví se na podlaze poměrně velké spáry,
 • samotná tloušťka podlahové krytiny 16-23mm což často, zejména u rekonstrukcí, působí obtíže,
 • delší doba montáže než je běžné u podlah plovoucích, trvá přibližně týden,
 • Nevhodná na podlahové vytápění.
zpět do kategorie